Faktura Import Handels- og abonnementsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er gældende for anvendelse af Faktura Import ApS, herunder ved anvendelse af Faktura Import systemet, software, abonnementsløsning, bestilling og eventuel køb af ydelser fra Faktura Import ApS

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Faktura Import ApS
Organisationsform: Anpartsselskab
Cvr. nr.: 33767722

Post adresse:
Fabriksvej 6
4200 Slagelse
E-mailadresse: kundeservice@fakturaimport.dk
Telefonnummer: (+45) 71 99 20 92
Etableringsår: 2011

Om Faktura Import ApS
Faktura Import ApS i daglig tale Faktura Import. Uden for Danmarks grænser Invoice Import.
Faktura Import’s hensigt er at effektivisere og automatisere bogføring så meget som muligt.

Om produktet

Faktura Import er en online fakturascannings software, der fungere ved at kunden uploader eller videresender købsbilag til applikationen, hvorefter informationerne udtrækkes af disse, behandles og importeres i kundens regnskabsprogram. For at denne funktion skal virke, kan det kræves at du giver adgang til denne software.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er på FakturaImport.dk er angivet i danske kroner og er ex. moms. Faktura Import forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre priserne.
Faktura Import’s priser er delt op i pakker indeholdende et givet antal bilag som indenfor abonnementsperioden kan behandles i Faktura Import. Evt. ubrugte antal importeret bilag overføres ikke til næste periode.

E-mail udsendelse

Faktura Import ApS forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden. Faktura Import ApS forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til en hver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld linket’ i de fremsendte e-mails.

Ansvar

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar og Faktura Import ApS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til Applikationen uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. Faktura Import ApS gør naturligvis sit bedste for at sikre, at kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem.
Alle sider kører på SSL-krypterede websider, for at forebygge at uvedkommende får adgang til data. Faktura Import ApS er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Faktura Import ApS’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Faktura Import ApS hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold.
Faktura Import ApS’s maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.
Faktura Import ApS fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenser af brug eller fejlagtig brug af Faktura Import ApS, herunder eventuelle konsekvenser af fejlagtig tolkning af dokumenter, fakturaer, kreditnotaer m.m. Det er kundens eget ansvar at udføre slutkontrol før videre brug af data.
Det er Faktura Import’s mål at fortolke og afløfte data fra så mange bilag som muligt, men forbeholder sig retten til at afvise data afløftning af dokumenter.

Automatisk betaling

Vi tager ikke kortgebyrer.
Når du betaler online, vi du blive overført til en sikker webside, hvor du skal tilføje dine betalingskortoplysninger.
Alle betalinger behandles af vores betroede partners platform og bliver valideret mod de højeste standarder af sikring og beskyttelse af kortdata. Vi hverken behandler eller lagrer betalingskortoplysninger i Faktura Import. Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine betalingskortoplysninger, bedes du dog kontakte Faktura Import, og så får vi fat på vores betalingspartner.
Ved køb af abonnementsaftaler, godkender kunden, at Faktura Import ApS er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort. Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Faktura Import ApS, må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (1 måned), så længe abonnementet løber.
Betalingstransaktionen gennemføres på månedsdagen aftalen er indgået. Faktura Import ApS er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode.
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion kan faktura herfor downloades i Faktura Import applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet

Faktura Import ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen, mens opdateringer foretages. Faktura Import ApS tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

Opsigelse

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Faktura Import ApS, eller kunden. Opsigelse kan ske med minimum 1 dags varsel inden abonnementsperiodens udløb, hvorefter aftalen ophører til abonnementsperiodens udløb. Aftalen kan opsiges med 30 dages varsel fra Faktura Import ApS side.
Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foregår i sektionen “Abonnement” i Faktura Import systemet.
Abonnementsprisen er oplyst ved aftalens indgåelse, og kan fra Faktura Import ApS ændres med et varsel på 30 dage. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er angivet ved opstart.
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret på abonnementer. Denne bortfalder hvis servicen benyttes ved fx at upload af bilag.

Persondatapolitik

Behandling af oplysninger her under personlige oplysninger.
Vi har brug for følgende oplysninger, når du køber abonnement.:
Navn, Adresse, tlf.nr. og mailadresse.  Ved oprettelse af login taster du en selvvalgt adgangskode, Faktura Import kan ikke se denne kode.
Faktura Import ApS har behov for at indsamle, registrere og behandle person- og firmaoplysninger med henblik på brug til fakturering og andre administrative formål.
De informationer Kunden importere/indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar. Oplysningerne kan dog bruges i statistisk øjemed naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
Registrerede oplysninger om kunden opbevares i 5 år, efter kunden har opsagt alt samarbejde med Faktura Import ApS – Dette af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
Den dataansvarlige på www.fakturaimport.dk er Faktura Import ApS.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Faktura Import ApS som dataansvarlige, give enhver der begærer det, meddelelse om hvorvidt, der behandles oplysninger om vedkommende.Hvis vedkommende mener, at oplysningerne er unøjagtige, har vedkommende ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette disse persondata, hvis vedkommende beder om det.

Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om:

  • hvilke oplysninger der behandles.
  • behandlingens formål.
  • hvem der måtte modtage oplysningerne.
  • hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret bruger kan til enhver tid over for Faktura Import ApS gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.
Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du mener, at dine personadata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kundeservice@fakturaImport.dk

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Faktura Import ApS skal uenigheden afgøres efter dansk ret med byretten i Næstved som første instans.
Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 24.05.2018